(VietNamNet) - Chủ tịch TP Đà Nẵng quyết định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 cho 25.663 hộ vùng lũ và miễn 5 loại phí, quỹ huy động trong dân