Chính quyền TP. Đà Nẵng nỗ lực đề ra những giải pháp cấp thiết để “giải cứu” ngành du lịch của địa phương. [ + ]