Xuân Đương

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản thống nhất tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách thành phố để Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức xe đưa đón công nhân tại KCNC. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng tối đa không quá 23.400.000 đồng/tháng đối với Công ty TNHH Tokyo Keiki Precsion Technology và tối đa không quá 20.000.000 đồng/tháng đối với Công ty TNHH Niwa Foundry.

Phần còn lại 50% kinh phí Công ty TNHH Tokyo Keiki Precsion Technology và Công ty TNHH Niwa Foundry tự túc. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 2 năm đối với một nhà đầu tư. Trong trường hợp tuyến xe buýt đến KCNC Đà Nẵng đi vào hoạt động, ngân sách thành phố sẽ chấm dứt hỗ trợ đối với nội dung này. BQL KCNC Đà Nẵng phối hợp các đơn vị đầu tư tại KCNC lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển theo quy định và tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để trình UBND thành phố bổ sung dự toán năm 2016 đối với phần kinh phí hỗ trợ năm 2016 và tổng hợp vào dự toán năm 2017 đối với phần kinh phí hỗ trợ năm 2017. Đồng thời, Sở GTVT rà soát nghiên cứu phương án và hình thức đầu tư tuyến xe buýt R14 (sử dụng dầu diesel) với tần suất phù hợp với thời gian đưa đón công nhân, báo cáo UBND thành phố quyết định.