Năm 2014, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xử lý các tình huống trên khu vực biên giới biển bảo đảm đúng chủ trương, đối sách.

Vịnh Mân Quang (Đà Nẵng) nhìn từ bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đơn vị xác định đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở các phường biên giới.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

Năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động tham mưu cho Thành ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo cửa khẩu cảng thành phố.

Nổi bật là công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đã được các cấp ủy Đảng và chỉ huy các đơn vị quan tâm, do vậy các chế độ nền nếp được duy trì và thực hiện nghiêm, nội bộ đoàn kết, cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật.

Bộ đội Biên phòng thành phố thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực xây dựng nền “Biên phòng toàn dân.”

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thành phố đã góp phần thực hiện tốt chương trình “5 không,” “3 có,” xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh ở từng cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy; tham gia thực hiện tốt chủ trương xóa nghèo, xóa nhà tạm, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Đặc biệt, các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ biên giới, biển, đảo được phát huy và nhân rộng như tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn, bến bãi tự quản văn hóa; âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa; khu dân cư văn hóa biển..., góp phần động viên toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố; chủ động phối hợp với các lực lượng khác trong khu vực, tổ chức thực hiện công tác nắm tình hình, dự báo các tình huống sát với thực tế. Đặc biệt là bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, trình độ nghiệp vụ tinh thông, có sức khỏe dẻo dai trụ bám dài ngày ở những nơi gian khổ, nguy hiểm...

Nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai cũng được Bộ đội Biên phòng thành phố quán triệt một cách sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong cuộc đấu tranh với sự khắc nghiệt, tàn khốc của thiên nhiên, chiến sỹ Biên phòng không chỉ quả cảm trong hành động mà còn nhường cơm, sẻ áo, chia sẻ với nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn...

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng thành phố đã xây dựng được bản mật danh báo tọa độ trên biển đối với từng phương tiện.

Sáng kiến này được đưa vào áp dụng đã hỗ trợ đắc lực cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc./.