Đây sẽ là dịp cho khán giả Đà Nẵng được gặp lại những tên tuổi vang bóng một thời của bóng đá ba miền. Được biết đây sẽ là Giải bóng đá thường niên do Công ty Cổ phần Biển Tiên Sa tổ chức tại Đà Nẵng.