Công Khanh

Da Nang doi mat voi nhieu thach thuc ve an ninh nguon nuoc - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Đó là nhận định của các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế tại hội thảo “Nước và cuộc sống đô thị” do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng tổ chức vào chiều 4-10. Hội thảo nằm trong chương trình Sáng kiến hợp tác về nước Việt Nam (VACI 2016) nhằm mục đích chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế, sáng kiến và hợp tác về quản lý, sử dụng nguồn nước tại đô thị, hướng tới xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm năm 2015, tỷ lệ dân số thành phố được cấp nước sạch lên đến 90%, trong đó khu vực đô thị là 95%. Bên cạnh đầu tư xây dựng hệ thống cấp và thoát nước đồng bộ bằng ngân sách, trong những năm qua, thành phố đã chủ trương kêu gọi hợp tác công tư, tận dụng nguồn vốn của khu vực tư nhân và sự hợp tác của nhà nước nhằm xây dựng, phát triển và vận hành hiệu quả hơn nữa cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đô thị hóa và dân số tăng nhanh cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các vấn đề cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải của đô thị Đà Nẵng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thực tiễn triển khai kêu gọi hợp tác công tư còn gặp nhiều khó khăn vì đây là hình thức đầu tư khá mới mẻ”. Còn ông Craig Chittich – Đại sứ toàn quyền Australia tại Việt Nam thì cho rằng, không chỉ Đà Nẵng mà các thành phố lớn của Việt Nam cũng đang đối mặt với thách thức là làm thế nào để vừa đảm bảo an ninh nguồn nước vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Trong những năm qua, chính phủ Australia đã có những dự án giúp đỡ hiệu quả đối với các thành phố lớn của Việt Nam trong lĩnh vực này. Những bài học mà chúng tôi đã trải qua sẽ rất hữu ích cho chính quyền thành phố Đà Nẵng xử lý các vấn đề trong tương lai. Những giải pháp ở cấp địa phương là một phần tất yếu trong vấn đề thích nghi và cần được hỗ trợ bởi các giải pháp mang tính toàn cầu”, ông Craig Chittich cho hay.