UBND TP Đà Nẵng có văn bản, yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước ngày 25.5. Thế nhưng...