Phi Nông

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) phối hợp với Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 với sự tham gia của 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các bộ phối hợp phụ trách công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP.

Tại Hội nghị, LHCTCHN và UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khẳng định có đủ tiềm lực huy động các tổ chức thành viên, đoàn thể và các tổ chức nhân dân triển khai thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân một cách đồng bộ và hiệu quả ở các phương diện như: xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức nhân dân tương ứng của các nước; tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh ủng hộ phong trào dân chủ, hòa bình và tiến bộ thế giới; vận động, tranh thủ các nguồn lực quốc tế và quan trọng hơn hết là vận động nhân dân thực hiện phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ”.