Căn hộ có diện tích từ 50 - 62m2. Giá cho thuê áp dụng trong vòng 2 năm kể từ ngày ký ban hành.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đơn giá cho thuê căn hộ tại khu chung cư Vịnh Mân Quang thuộc quận Sơn Trà.

Đơn giá này đã bao gồm chi phí quản lý chung cư, chi phí sử dụng thang máy.

Cụ thể, với đơn giá áp dụng tại khu nhà A, có diện tích 62m2/căn hộ, giá cao nhất là 1.044 triệu đồng/m2 của tầng 2; giá thấp nhất là 543 nghìn đồng/tháng ở tầng 7.

Với khu nhà B và C có diện tích 50m2/căn hộ, giá cao nhất là 589 nghìn đồng/m2 tại tầng 1 và thấp nhất là 372 nghìn đồng/m2 tại tầng 7.

Giá cho thuê này được áp dụng trong vòng 2 năm kể từ ngày ký ban hành, sau khi hết thời hạn hiệu lực sẽ lập lại đơn giá mới.

Theo Đà Nẵng portal