Ngay khi nước lũ rút, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động gần 1.000 cán bộ công nhân viên cùng máy móc...làm ngày đêm để khắc phục sự cố. Đến 13 giờ ngày 18-11, hai điểm nặng nhất là Km 757+020 (gần cửa hầm đường sắt Lăng Cô) đã được khôi phục và đã thông được tàu hàng. Đến 16 giờ cùng ngày tại Km767+ 250 trên đỉnh đèo Hải Vân cũng đã được khắc phục và đã thông tàu khách.