Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Công viên Bà Huyện Thanh Quan, có tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng...