Nếu được Chính phủ thông qua, khoảng tháng 9 tới, Bộ GD-ĐT sẽ công bố kế hoạch chi tiết để triển khai việc tổ chức một kỳ thi quốc gia vào năm 2009