Bộ Tài chính cho biết đã có 21 hiệp định vay được ký kết với tổng trị giá hơn 2,023 tỷ USD, tương đương 45.316 tỷ đồng.

Theo tin từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, trong tháng 7/2017, Chính phủ đã thực hiện ký kết 1 hiệp định vay của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho dự án quản lý nước Bến Tre, với trị giá 220,5 triệu USD.

Da co 21 hiep dinh vay von nuoc ngoai trong 7 thang - Anh 1

Lũy kế đến thời điểm báo cáo, đã có 21 hiệp định vay được ký kết với tổng trị giá hơn 2,023 tỷ USD, tương đương 45.316 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài của tháng 7/2017 đạt khoảng 3.565 tỷ đồng (tương đương với khoảng 163,12 triệu USD). Lũy kế 7 tháng năm 2017 số vốn vay nước ngoài đã giải ngân ước đạt 41.710 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm.

Trong tháng 7/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 18.050 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/7/2017 tổng trị giá chi trả nợ là 154.737 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 131.044 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 23.693 tỷ đồng.

Được biết vào quý I, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã thực hiện ký kết 4 hiệp định với tổng trị giá là 293 triệu USD, như: hiệp định vay Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc với trị giá 150 triệu USD.

Hiệp định vay với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Quảng Nam – Quảng Bình với trị giá 100 triệu USD.

Hiệp định vay Quỹ phát triển nông nghiệp thế giới (IFAD) cho dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn với trị giá 42,5 triệu USD. Hiệp định vay IFAD cho dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn với trị giá 0,5 triệu USD.