Theo Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), trong vòng 3 năm (từ 2014 - 2016) có 54 trong số 78 tổ chức xã hội của Việt Nam ở 23 tỉnh thành trên cả nước đã được chứng nhận là tổ chức có thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Da chung nhan thuc hanh tot minh bach cho 54 to chuc xa hoi - Anh 1

Đây là các tổ chức tiên phong trong việc tự cải tổ tổ chức, đưa việc thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình thành thói quen, văn hóa của tổ chức, biến tổ chức thành các hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng tới các đối tác phát triển, Nhà nước, nhà tài trợ và các bên liên quan khác cùng thực hành tốt minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chương trình “Truyền cảm hứng văn hóa thực hành minh bạch và trách nhiệm giải trình" (gọi tắt là Inspiring CSOs) do MSD tổ chức đã được khởi động từ tháng 3/2016.

Inspiring CSOs 2016 đã ghi nhận trao thưởng cho 3 tổ chức là: Hội Người khuyết tật TP. Đà Nẵng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững.

Trần Tuyết