(PL)- Đến tháng 5-2010, cả nước đã cấp trên 30,3 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với diện tích gần 17,7 triệu ha đất.

Trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã cấp được 86%, đất lâm nghiệp 72%, đất ở nông thôn 81%, đất ở đô thị 71,8%... Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho biết tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai Việt Nam vào sáng 3-10. “Việc giao đất có tiền sử dụng đất đã phát huy nguồn lực của đất đai, tăng nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, chính sách đất đai đã góp phần quan trọng đưa nước ta từ một nước thiếu lương thực trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới…” - ông Hiển nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng khẳng định: “Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc xác định nhu cầu sử dụng đất vừa phục vụ kinh tế-xã hội, vừa phục vụ an ninh lương thực, đảm bảo môi trường đang là thách thức của ngành quản lý sử dụng đất. Chúng ta phấn đấu đến năm 2020 mức thu từ việc sử dụng đất đạt 20% đến 22% tổng thu ngân sách”. T.HẰNG