Mỹ có thể truy tìm và tấn công trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden tại Pakistan nếu tôi trở thành lãnh đạo đất nước. Đây là tuyên bố của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto và ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.