Lãnh đạo đối lập Pakistan, bà Benazir Bhutto vừa nhận thông báo tạm giữ 30 ngày khi bà chuẩn bị tổ chức tuần hành lớn. Động thái này diễn ra giữa lúc bà chuẩn bị rời nhà ở Islamabad để tham gia vào cuộc tụ họp ở Rawalpindi.