Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto xác nhận bà sẽ bay về Karachi vào ngày 18/10, chấm dứt hơn 8 năm sống lưu vong, để dẫn dắt Đảng Nhân dân Pakistan (PPP).