Lãnh đạo phe đối lập chính ở Pakistan, bà Benazir Bhutto, đã bị quản thúc tại gia lần thứ hai trong vòng 4 ngày qua nhằm ngăn chặn bà tổ chức một cuộc tuần hành dài 3.000km từ thành phố Lahore tới Thủ đô Islamabad vào hôm nay (13/11).