(VnMedia) - Hôm nay 13/11, nhà lãnh đạo đối lập Benazir Bhutto đã kêu gọi Tổng thống - tướng Pervez Musharraf từ chức và bác bỏ khả năng sẽ làm việc dưới quyền ông trong một chính phủ tương lai.