Với yêu cầu đặt lên hàng đầu: Không để cho bất cứ hộ nào phải thiếu đói sau lũ, những ngày qua, các địa phương miền Trung đã khẩn trương cấp phát gạo cứu đói cho dân. Thế nhưng, đã có không ít lời than phiền, thậm chí rất bức xúc rằng: Việc cấp phát gạo cứu đói không thỏa đáng... Xem chi tiết...