5 năm qua, các hội viên Cựu chiến binh nghèo trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, tùy theo điều kiện thực tế của mỗi gia đình, họ đã nỗ lực tăng gia sản xuất bằng nhiều hình thức phù hợp, từng bước phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ đã thoát nghèo từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Cuu chien binh Tien Giang phan dau lam kinh te, thoat ngheo - Anh 1

Số lượng Hội cơ sở hết hộ nghèo năm 2015 đạt tỷ lệ 49,13%. Cùng với đó, ngày càng có nhiều hộ biết cách làm ăn, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, tập trung đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ làm kinh tế, trong công tác giúp nhau xóa nhà tạm cho hộ nghèo, các cấp Hội trong tỉnh tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các hội viên có điều kiện hỗ trợ để xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình thương” cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… Các gương sáng, điển hình tiếp tục được nhân rộng.

T.G.