Sau những năm tháng ác liệt từ chiến trường trở về, ông Lữ Khắc Tấn (bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, Tương Dương) quyết tâm lên núi làm giàu bằng cách mở trang trại. Với diện tích đất rừng 9 ha trên núi Phia Phồng, ông trồng xoan, nuôi trâu, bò, dê, gà và cho thu nhập cao.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 1

Năm 2007, ông Lữ Khắc Tấn cùng vợ lên núi Phia Phồng (bản Lưu Phong, Lưu Kiền, Tương Dương) khai hoang lập trang trại. Ban đầu ông trồng 12 nghìn gốc xoan, hiện tại đã thu hoạch 1/3 số xoan và thu về 50 triệu đồng.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 2

Cùng với đó, trên diện tích 9 ha rừng, ông khoanh nuôi để thả trâu bò bản địa với số lượng 26 con. Năm 2015, thu nhập từ trâu bò của ông lên đến 200 triệu đồng.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 3

Trâu bò được thả rông trong diện tích đất rừng rộng nên phát triển rất tốt.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 4

Cùng với trâu, bò, ông Tấn còn nuôi hơn 100 con gà đen, gà chọi các loại.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 5

Ông cho biết, do gà chọi và gà đen ở khu vực này còn ít người nuôi nên trang trại của ông có đầu ra rất tốt.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 6

Từ tháng 3/2016, ông bắt đầu chăn nuôi dê. Hiện tại đàn dê đã phát triển lên đến 23 con và đến cuối năm sẽ cho thu nhập.

Cuu chien binh nguoi Thai lam giau tren dinh Phia Phong - Anh 7

Đàn dê được ông đeo lục lạc để dễ bề chăm sóc. Theo tính toán của ông Tấn, cứ đà này mỗi năm gia đình ông cũng có thu nhập ổn định 300 triệu đồng.

Đào Thọ