Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận chuyển về trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cuu Bo truong Pham Vu Luan nhan nhiem vu moi tai DH Thuong mai - Anh 1

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận sẽ nhận nhiệm vụ mới tại ĐH Thương mại.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1963/QĐ-TTg, quyết định ông Phạm Vũ Luận, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Quyết định ký dựa trên căn cứ trên đề nghị của Ban cán sự Đảng bộ GD-ĐT và tờ trình của Bộ Nội vụ. Theo đó, ông Phạm Vũ Luận chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ 1/10/2016.

Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày 1/8/1955 với học hàm, học vị Giáo sư, tiến sĩ kinh tế.

Trước đây, ông Phạm Vũ Luận là giảng viên Khoa Kinh tế Thương mại, Trường Đại học Thương mại; Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Thương mại Kiev, Liên Xô; Phó Hiệu trưởng, rồi Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Thương mại.

Sau đó, ông Luận làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ tháng 6/2010 đến 4/2016, ông Luận giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng trong ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cử ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thay ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Xuân Hồng