Sự xuất hiện của Cường Đô La với siêu xe đã khuấy động đường phố Sài Gòn.

Nguồn: Facebook