Theo Cục Đường bộ VN ngày 17.4, bắt đầu từ ngày 1.5 đến hết tháng 6.2008, các địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế, giải tỏa dứt điểm hành lang an toàn đường bộ từ 5-7m.