Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, những cảm xúc không thể nói thành lời, khi cuộc đời là những câu hát... Tất cả đã được tạo lên với một góc nhìn hài hước mang lại tiếng cười cho mọi người.

Nguồn Youtube