Thứ gì không phải của mình, mua xong sẽ thành của mình; nghịch lý của con gái...

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 1

Không sao chiều lòng được con gái.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 2

Quá trình lột xác từ "mẹ sề" thành "hot mom".

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 3

Từ giường leo thẳng lên xe.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 4

Bao giờ mỡ bụng nó mới chịu bỏ tôi mà đi đây.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 5

Nói gì thì gì, tay vẫn phải nhận đồ ăn.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 6

Trời lạnh và mèo nhà em nó biết tự tìm cách sưởi ấm cho mình đấy.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 7

Hãy vớ lấy đứa bên cạnh ngay và luôn thôi nào.

Cuoi te ghe 9/11: Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 8

Biết trời lạnh nên em đã thông minh mang chăn đến lớp ngủ cho ấm.

Xem tiếp

Maru