Có một tình bạn mang tên ế đoàn kế; con gái nói không là có...

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 1

Cách để giữ trẻ không chạy lung tung.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 2

Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 3

Có một tình bạn mang tên ế đoàn kết.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 4

Chết vì đùa.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 5

Việc gì phải làm từ bé đến lớn thì cũng không thích nổi nữa.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 6

Con gái nói không là có.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 7

Vừa bị thằng chủ bắt chuyển giống loài.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 8

Định lừa ai hả?!

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 9

Cách ăn mỳ của kẻ lười rửa bát.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 10

Xe không lốp vẫn chạy ngon.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 11

Giận cá chém thớt.

Cuoi te ghe 5/8: Cau noi vo dung nhat moi thoi dai - Anh 12

Nguồn động lực diệu kỳ.