Vốn đã không đẹp thì không cần sợ xấu đi, chuyện sau này thì để sau này lo...

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 1

Khác biệt giữa môn Văn và môn Toán.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 2

Vốn không đẹp thì sao xấu đi được.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 3

Một giây trước thảm họa.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 4

Mưa gió cũng phải nướng cho xong thịt.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 5

Phía sau hình ảnh "sâu-đíp" là một sự thật té ngửa.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 6

Cái gương đặt đúng chỗ làm sao.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 7

Hoàng tử lợn nằm tắm nắng bên các người đẹp.

Cuoi te ghe 3/10: Boc me thieu nu tram tu ben cua so - Anh 8

Chuyện sau này thì để sau này lo.

Xem tiếp

Maru