Nỗi khổ của học sinh sau kỳ thi là họp phụ huynh; những thằng bạn trời đánh...

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 1

Trót dại tin vào quảng cáo.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 2

Hết lòng nịnh nọt cũng vô ích.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 3

Dàn hàng chụp ảnh kỷ yếu.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 4

Biểu cảm nói lên tất cả.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 5

Lên đồ đẹp dắt cún cưng đi dạo.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 6

Sáng chói đến mù mắt luôn.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 7

Khi các ông bố chơi với con, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cuoi te ghe 20/5: Trot dai tin vao quang cao - Anh 8

Thời trang lộng gió.

Xem tiếp

Maru