Thế giới này vốn rất công bằng; khi lớp bạn lên lịch đi chơi...

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 1

Cùng chung chí hướng thì buôn đến bao lâu cũng được.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 2

Độ giống nhau 90%.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 3

Tiền đang ở đâu mau về ngay.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 4

Sao cách nhau một trời một vực vầy nè?

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 5

Đời lên voi xuống chó chỉ trong vòng một tháng.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 6

Bồ của anh đấy, anh thích thì anh ghép hình thế thôi.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 7

Chú lười giỏi chụp tự sướng nhất quả đất.

Cuoi te ghe 2/10: Trai dep tren TV va trai xau ngoai doi - Anh 8

Nhậu ở đây thì khỏi sợ bị mấy bà vợ phát hiện.

Xem tiếp

Maru