Lộ bản chất khi được đi ăn chùa; 'nàng tiên cá' khiến hoàng tử chạy mất dép...

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 1

Bản chất bị phơi bày.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 2

Thái độ khác nhau trời vực.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 3

Anh chụp cho em đẹp đẹp vào rồi hãy lập biên bản.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 4

Sao? Nhìn gì? Bộ chưa thấy người đẹp đi xế hộp hả?

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 5

Cúi đầu nhặt tiền thì em cúi được cả ngày.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 6

Ai bắt "nàng tiên cá" này vứt về biển hộ cái.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 7

Từ từ để bố liếm cho sạch kẻo lãng phí.

Cuoi te ghe 10/10: Dung yeu mot chang trai lanh lung - Anh 8

Lạnh lùng ít nói cũng có lý do cả đấy

Xem tiếp

Maru