TT - Mùa mua sắm cuối năm đang đến, bên cạnh những vật dụng cần sắm sửa chuẩn bị đón năm mới như trước đây thì nay nhiều người thường nghĩ đến chuyện lên đời "dế" yêu.