(ICTPress) - Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.

(ICTPress) - Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong thời gian qua, chúng ta có nhiều thông tin về lĩnh vực này. Ngay các nước cũng đã sử dụng OTT khá lớn, theo thống kê người dùng Viber hiện có 280 triệu người dùng, Việt Nam có 12 triệu người sử dụng, các dịch vụ khác nữa, như Vchat hiện có 600 triệu người sử dụng, Line 400 triệu người sử dụng, Việt Nam 4 triệu người sử dụng; Zalo hiện thu hút 10 triệu người sử dụng. Dự báo cuối năm 2014 có 30 triệu người Việt Nam sử dụng OTT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết đây là một sự phát triển lớn nếu quản lý không tốt ảnh hưởng đến nhà mạng, sử dụng hạ tầng chiếm băng thông, gây nghẽn mạng, gây tốn kém nhà mạng, đồng thời ảnh an ninh an toàn thông tin, bản quyền, sở hữu trí tuệ. Quản lý OTT không thể thiếu được trong thời gian tới.

Chỉ đạo công tác quản lý thị trường viên thông trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển thị trường viễn thông, tiếp tục ban hành và thực hiện quản lý thuê bao trả trước, tin nhắc rác lừa đảo trên mạng và các hoạt động khác đặc biệt là dịch vụ OTT, các dịch vụ của các doanh nghiệp cung cấp nội dung số. Cục Viễn thông, Bộ TT&TT chủ trì xây dựng văn bản quản lý dịch vụ OTT và đề xuất những biện pháp quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số (CSP, CP).

HM