Có thể bạn thích người Mỹ vì họ mạnh mẽ, vui tính... Nhưng nếu bạn chưa biết đến họ trong những tình huống dại dột thì thật là... lãng phí.

(TT&VH Online) - Và khi họ dại dột thì... đến chết cười. M.T (Sưu tầm)