Trung ương Hội NDVN phát động Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”.

Mục đích của cuộc vận động nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên nông dân (ND) cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển đảo nói chung và Trường Sa nói riêng.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh ủng hộ Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”.

Định kỳ hàng năm, Hội tổ chức thăm huyện đảo Trường Sa để cán bộ hội nắm rõ hơn vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thấy được thế đứng của quần đảo Trường Sa; vai trò quan trọng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên ND có con em tham gia bảo vệ, xây dựng đảo; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị huyện Trường Sa ngày càng vững mạnh.

Năm 2014, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại T.Ư Hội và Hội ND các tỉnh, thành phố, mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Hội ND các tỉnh, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi ủng hộ.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tài khoản: 1480201010219, Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội (trước ngày 15.4).

Hội ND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị phát động Cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”. Theo đó, vận động cán bộ hội các cấp; các đơn vị, doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ủng hộ Quỹ “Nông dân với Trường Sa”. Tại hội nghị, cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh, 8 huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã ủng hộ 25 triệu đồng.

P.V - Nguyễn Thu