TT - “Thần bài” xứ Bắc trách “thần bài” xứ Trung: Anh ẩu quá. Đang trong mùa nước lũ, dân chúng cơ cực, bần hàn không có cơm ăn, nước uống lại tổ chức đánh tá lả ăn tiền.