Thí sinh này đã từng dự thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2004, lẽ ra không thể dự thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam.