Để chụp được những bức ảnh này, nhiếp ảnh gia George Steinmetz đã phải sử dụng ống kính chuyên dụng, trực thăng, dù và cả khinh khí cầu.