Hanoinet - Từ những chứng kiến nhỏ nhoi nhưng có khi dồn dập, em chợt thấy mỏng manh quá. Người ta bảo, có những khi không cần cố gắng, mà chờ vận may đến hoặc chỉ nên cố cái phần của mình thôi.