- Phụ nữ tại Ả Rập Saudi hiện vẫn đang bị phân biệt trong xã hội và môi trường công việc. Rất nhiều người không thể đi làm nếu không có sự đồng ý của một người thân là nam giới. Đức Vua của Ả Rập Saudi đang cố gắng thay đổi thành kiến về phụ nữ ở đất nước ông, nhưng việc này không hề dễ dàng bởi vấp phải sự phản đối của các phe phái bảo thủ

Theo ATTN