(CAO) Bất chấp việc Israel đang ồ ạt tiến quân vào dải Gaza từ sáng sớm ngày chủ nhật, lực lượng chủ chiến Hamas vễn tiếp tục những đợt phóng đạn rốckét vào miền nam Israel. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa khi...