TT - LTS: "Trẻ con vô tội" (Tuổi Trẻ ngày11-10-2007) là câu chuyện đời tự kể hết sức xúc động của chị Phạm Thị Thanh (Lâm Đồng), một phụ nữ giàu lòng hi sinh, một người mẹ có trái tim bằng vàng.