Ba mẹ chia tay con cái sẽ gánh chịu nỗi đau về tinh thần rất lớn nhưng sống chung mà như thế này còn khổ hơn, tốt nhất là giải phóng cho nhau vẫn xem nhau như bạn bè và cùng chăm sóc cho con.

Ba mẹ chia tay con cái sẽ gánh chịu nỗi đau về tinh thần rất lớn nhưng sống chung mà như thế này còn khổ hơn, tốt nhất là giải phóng cho nhau vẫn xem nhau như bạn bè và cùng chăm sóc cho con.