Mỹ, Nga và cả Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt trong việc cung cấp chiến đấu cơ đời mới cho các nước châu Á.