Với việc Advanced Micro Devices sẽ tung ra rất nhiều sản phẩm mới trong tháng 3/2008, cuộc chiến chip từ lâu giữa họ với Intel Corp. có thể lại nóng trở lại.