Thực chất cuộc chiến Bhutto-Musharraf không phải đợi đến lời tuyên chiến của bà Bhutto mới bắt đầu. Dấu hiệu của một cuộc chiến đã le lói từ khi cảnh sát Pakistan tiến hành đợt quản thúc đầu tiên đối với bà Bhutto tại nhà riêng.