Sau bốn năm “khẩu chiến” qua báo chí với những hờn ghen, thanh minh và tin đồn, hôm nay, Jenifer Aniston và Angenlina Jolie chính thức giáp mặt khi phải ngồi chung khán phòng, nơi trao giải Oscar.