Mỗi tối vợ chồng Quân - Tú tiêu thụ được khoảng 30 viên ma túy tổng hợp, trung bình mỗi viên chúng kiếm lời khoảng 22.000 đồng. Ngoài ra, vợ chồng Quân còn cung cấp cả ketamin cho những đối tượng vẫn lên sàn Sheraton (Hà Nội).